Prelucrarea datelor personale (GDPR)

 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigură o securitate și o protecție sporită referitor la datele dumneavoastră personale.

Pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre turistice, precum și oricare altă formă de servicii de agrement si de alimentatie publica, inclusiv comunicare cu dumneavoastra prin trimiterea de știri, campanii, invitații la diverse evenimente, etc., este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.

Aceasta pagina explică practicile societatii S.C. Valea Cosustei Turism 2011 S.R.L (denumita in continuare "Pensiunea Pietrele Albe"), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către societatea noastra.

***

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Pensiunea Pietrele Albe se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, date de contact precum telefon sau adresa de email, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, Pensiunea Pietrele Albe, poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

CINE SUNTEM?

Suntem societatea comerciala Valea Cosustei Turism 2011 S.R.L si actionam in calitate de proprietara si operator al Pensiunii Pietrele Albe. Datele noastre de identificare sunt: CUI. 28781025, Nr. Reg. Com: J25/289/2011.

 

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un client sau un potențial client al Pensiunii:

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

1.1.  Pentru a vă oferi serviciile noastre:

 • a vă putea rezerva camere și alte servicii la pensiunea noastra; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;
 • a vă putea caza în pensiunea noastra; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;

1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, de la administrarea rezervarilor si oferirea de informatii despre serviciile noastre, pentru soluționarea a diverse sesizări ale dumneavoastră si pana la transmiterea de noutati si oferte.

1.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

2. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator

2.1.  Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

 

3. Dacă doriți să vă angajați la Pensiunea Pietrele Albe

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Pensiunii Pietrele Albe. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

 

4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

4.1.  Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2.  Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

4.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

 

5. Dacă sunteți un vizitator la Pensiunea Pietrele Albe.

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al Pensiunii Pietrele Albe, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijlocelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastra tacit (intelegerea si acceptarea semnificatiei indicatorului „Zona supravegeata video”. Spatiile supravegheate video sunt receptia, sala de servire a mesei, holurile pensiunii, parcarea si imprejmuirile aferente pensiunii.

 

6. Dacă sunteți utilizator al site-ului noastru www.pietrealbe.ro.

6.1. Date de trafic

Website-ul nostru utilizeaza servicii externe (Google Analytics) pentru colectarea datelor de trafic. Prelucrarea acestor date se supune conditiilor procesatorului.

6.2. Formular de contact

Pensiunea Pietrele Albe va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

 

Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Ca regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi. Totusi există aceasta posibilitate in urmatoarele cazuri:

 • dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice.

 

Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre, pentru inregistrarile video durata este de 60 zile (inregistrare ciclica), documentele semnate la sosirea in unitate in vederea cazarii (fise de cazare - in dublu exemplar) un exemplar este distrus de catre unitatea noastra in termen de 3 luni, dovada o constituie incheierea unui proces verbal de distrugere, iar exemplarul numarul 2 este predat Politiei Comunei Isverna. Datele colectate in programul de rezervari/programul de facturari sunt stocate pentru o perioada de 24 luni. Pentru datele colectate online, prin intermediul site-ului www.pietrealbe.ro, acestea sunt redirectionate catre adresa de e-mail valeacosustei2011@gmail.com si sunt stocate pentru o perioada de 24 luni.

Pot există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

 

Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu: dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate; dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale; o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
 • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal; dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la S.C. Valea Cosustei Turism 2011 SRL, sediul social in satul Lazu, comuna Malovat, jud. Mehedinti, e-mail valeacosustei2011@gmail.com.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

 

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.pietrealbe.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Pensiunii Pietrele Albe. Pensiunea Pietrele Albe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Pensiunea Pietrele Albe  nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.pietrealbe.ro.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.pietrealbe.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

Facebook Email